87. Ωρολόγιον περιέχον τά έν τη [Λετά ταύτην σελίδι γεγρχ;/.|/.ένχ. [Au f du demier f.] Victor a Rabanis & Socii Venetiis excudebant M.D.XXXII. Mense Junio. In-8° de 204 IT. non chiffres, divises en 26 cahiers de 8 ff. chacun, sauf le dernier, qui n'en a que A. Sur le titre, une vignette reprosentant l'adoration de Jesus par lcs bergers; au-dessous de la souscription, la mar- que de la Sirene. A la suite de cct Horoloyium se trouve un Μηνολίγιον forniant 2 cahiers signes A, B, de 8 fT. chacun. Au recto du f. 16, on lit la meme souscription que ci-dessus et Ton a reproduit au verso la marque de la Siri'iie. Bibliotheque du Musee Britannique, 5356. a.

Ωρολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωρολόγιον