124. Όκτώηχος Ένετίησι παρά Ανδρέα τό5 σπινέλλω τώ νο[χ>ισ|χ.α- τοτυπωτϊ) τϊϊς ενδοξότατης των ενετών γερουσίας, ετει τη? ένσάρκου οικονομίας, αφμθ'. Petit in-8° non chiffre. Johe impression rouge et noire. L'exemplaire que j'ai eu sous les yeux est malheureusement incomplet de la fin: Use ter- mine par le cahier signέ αα. Bibliotheque du Musee Britannique, 1111. b. 9. 8 FEVIUEH 1550

Όκτώηχος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όκτώηχος