116. ΕΥΧΟΛΟΠΟΝ : Cuv αυρίοιτι τα καλά γίνεται πόνοι; ". [Au r· du dernier f.] τέλος, και τω θώ χάρις : Α. αβγο"εζτ,θϊκλ;/.νς ο-ρστυφχψω αα ββ γγ δο* εε ζζ η?) θθ ϊϊ. άπαντα είτι τετράδια, πλην των Α και ϊϊ άπερ ε'κίΐ δυάδια. ένετίητιν έν οικία νικολάου Σοφιανού, και των εταίρων μάρκου σαιχαριάρου, και νικολάου έ»άρ/ου : ετει αφυ-έ. αηνί δεκε^βρίω ιβ' : In-4° de 264 ff. non chiffres, divises en 34 cahiers dc 8 ff. chariin, stuif le premier et le dernier, qui n'en out que 4 chacun. 31 lilies ?, 1,·, page pleine. Sur le litre, la memc marque que dans ΓΏολόγιον (vov. n" 115), laquelle est reprodiiite au v° du dernier f. Belle impression rouge el noire. Les deux associtSs de Sopliianos n'etaient pas imprimeurs, niais bail- leurs de fonds. Marc Samariaris, dc Zante, etait un riclie commcrcant, il possidait meme un navire1, et, en 1541, il ocrupa le posle honorable de « gardien » de la Colonic grecque de Venise». Quant a Nicolas Ki-a«qie, il dtait medecin et, en 1545, il eut έΐέ fort age, si toutefois e'est lui ipii avail dcrit, en 1481, le Parisinus n° 202 du Supplement grec, a la fin diiquel on lit : Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον Η χειρός Νικολάου Έπαρχου και ίατροϋ πόλεως και νήσου τών Κορυφέων ήτοι και Φαιάκων ε!; τάς αυπά άπό τί,ς Χρίστου γεννήσεως, μην'ι μαΐ'ω ή, ήμερα τετράδιν, ώρα ς'. Bibliotheque royale de Munich, Liturg. 222, 4° (jculcxemplaice coiinii). 1545

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ