29 ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ νοτ. πι"-1 [Auf. ill verso.] Ένετίησιν έτυπώθη ή παρούσα βίβλος, άναλώ— μασι του ευγενούς και δοκίμου άνορός, κυρίου Νικολάου βλαστού του κρητός, έπί άρχοντος Αυγουστίνου Βαρβαδίκου του μεγαλο- πρεπέστατου, τήν βασιλίδα των πόλεων ταύτην δεξιώς ήνιο- -/οΰντος" ούκ άνευ μέντοι προνομίου' ετει τώ άπδ της Χρίστου γεννήσεως, χιλιοστώ, πεντακοσιοστώ, πυανεψιώνος πέμπτη ισταμένου. Grand in-t'olio dc 112 ff. non cliiffrcs, partages en 14 cahicrs signes A-S, dont H de 8 ff. chacun (A-A), 1 de 10 ff. (M), 1 de 8 ff. (N) ct 1 de 6 ff. (Ξ). Le premier f. est enticrement blanc. Au liaut du f. 2 recto figure, imprimee en rouge, unc vignette dans le genre de celle qui est reproduce page 5G, ct au milieu de cct ornement se trouve, tire en noir, le portrait de Galien, avec Ie titre place comme ci-dessus. En tcte du f. 104 verso, il y a unc vignette du style susmentionnc tirec en rouge, avec le portrait dc Galien ct le titre suivant : QUINZIEME SIECLE. 75 ΓΑΑΗΝΟΓ ΠΡΟΣ ΓΑΑΤΓΚΩΝΑ ΘΕΡΑΠΕΠΊΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΓΟ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ. Les caracteres de ce livre sont les memes que ceux dont se sont servis Vlastos et Callergi pour imprimer le Grand Etymologique et le Simplicius, ct Vlastos seul comme editeur des Commentaires d'Ammonius sur Por- phyre; mais.dans le present ouvrage, pas plus que dans VAmmonius, im- prime le 22 mai de la meme annee, on ne trouve I'aigle ίι deux tetes, mar- que de Zacharie Callergi. Cependant la collaboration du celebre typographe cretois n'est pas douteuse; elle ressort clairement d'une lcttre que Marc Musurus lui adressait de Ferrare, le 21 juillet 1499, et dont nous croyons devoir donner ici la traduction integrate : κ Mon bien cher Zacharie, jc n'ai pas ete sitot arrive ici que je suis alle « voir maitre Leoniceno. II m'a montre tout ce qu'il possede des ceuvres « de Galien; tu en trouveras le detail dans la liste annexee a la presente i( lettre. Ce vieillard affirmc avoir encore d'autres ouvrages, dont jc te ferai i( connaitre les titres, quand il voudra bien me les communiqucr. Les « cahiers mcntionnes dans la susdite liste ont trente lignes a la page et « cinquante lettres a la ligne; les uns ont ete ecrits par moi, dans ma « jeunesse, a Florence, les autres l'ont έίέ par Alexandre Bondini, et « tous ont ete corriges, comme je l'ai vu, par le savant vieillard [qui les « possede]. Si vous vous decidez a les imprimer, il vous les cedera au « prix coutant; or, il a pave pour quatre cahiers, e'est-a-dire trcnte-deux « feuillets, un ducat, ct c'est ce qu'il en demande. Fais-moi savoir ce que κ tu auras decide. « Fcrrarc, 21 juillet 1499. » Le 7 scptembre de cette meme annee, dans une autre lettre egalement datee de Ferrare, Musurus ecrit a Gregoropoulos : « Salue de ma part « Nicolas Vlastos et dis-lui que Nicolas Leoniceno ferait ce qu'il desire en « ce qui concerne les cahiers de Galien, pourvu qu'il lui donnat l'assu- « ranee qu'ils seraient imprimes, car, autrement, il ne les cederait pas «. meme pour un ducat le feuillet. S'il en est besoin, qu'il parle de cette « affaire avec messire Pierre Bembo, qui arrangera tout cela'. » Comme on le voit, Callergi s'occupait, conjointement avec Vlastos, de Γ impression de Galien, et c'est sans doute a une cause purcment fortuite que Ton doit attribuer I'absence de sa marque dans cet ouvrage et dans VAmmonius. Rarissime edition. Vend. 60 fr. Firmin-Didot. Bibliolheque de M. le prince G. Maurocordato. 1. Voir le tcxtc de ces deux lcltres dans A. F.-Didot, Aide Manuce, ρ 516 et p. 518. AOUT 1502.
ΓΑΛΗΝΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ