81. Ιστορία του Ταγιαπιέρα. Ένετίηϊΐν,^φχή.παρκΣτεφίνφτωΣαβίφ. In-12. Titre emprunte a Vretos {Catalogue, II, n· 31). L'auteur de ce petit poeme est, comme on sait, Jacques Trivolis, de Corfou, qui se fait connaitrc dans les derniers vers de son opuscule : 'Από μένα τδν Τριβώλη ίγιννήβη ή 0!μα ίλη, etc. SEIZIEME SIECLE. 303 Lorsque je publiai, en 1875, YHUtoire de Tagiapiera, je donnai, dans ma preface, la description minutieuse d'nne edition de 1521, que j'ai, depuis lors, reconnue comme apocryphe. En effet, le livre que j'arais sous les ycux n'est autre chose que l'edition de 1782 habilement decoupee et reproduite, sur papier ancien, a l'aide d'un precede photoglyptique, apres unc sortc de mise en pages nouvellc et quelques corrections adroitement introduites dans le texte. Le titre, rencadrement et Ia souscriptien seni blent avoir d'abord ete dcssines a la plume. C'est grace a une comparaison attentive avec l'edition de 1782 que j'ai pu me convaincre de Ia superche- ric. Je ferai toutefois observer que cettc supercherie ne diminue en rien Ia valour de mon edition, qui se trouve ainsi reproduire celles de 1643 et de 1782, dont 1'authenticite est incontestable. L'habile faussaire grec, de qui je tenais la pretendue edition de 1521, n'en etait pas a son premier coup d'essai. Malheureusement, je l'ai appris trop tard1. C'est ici le lieu dc relever une erreur commise par Vretos. Ce biblio- graphe indique, immediatement apres YHiUoire de Tagiapiera, une edi- tion dc Yliistoire du Roi d"£cosseetde \a Reined"Angleterre, par le meme Trivolis (n* 32), comme ayant egalcmcnt para en 1528, chez Antoine Pinclli; mais cet imprimeur n'existait pas encore a cettc epoque, et il faut certaincment lire 1628. Jc if ai pu me procurer, pour YUistoire du Roi a"£cosse, aucune edition du scizieme sieclc. Vretos (Catal., II, p. 21) affirmc en avoir vu une de 1577. II est vraiscmblable que ce petit poemeparat, pour la premiere fois, a Vcnisc en 1540. Voici, en effet, ce qu'on lit a la fin de toutes les edi- tions postericures que j'ai vues, notammeut de celle qui parat en 1646 et a laqucllc j'emprunte ce passage, en prenant soin de corriger les fautes d'orthographe dont il fourmille : Και ό-ου βελήστ) νά toij κοΓος ένα; δ γραφέας, Τριβώλης 6 Ίάχωβος, υΙός της Καλογραίας, ΕΙς χίλιους πενταχοβιους xal αρχή με τους σαράντα, r-ήν Βενετία τήν φουμιστήν όποΟ νά στέχτ) κάντα, ςαΐς χθ' τοΟ άκρίλιου, μπαίνοντας τοΟ μαίου, χα'ι 8λοι νάχετε χαράν ίχ Πνεύματος άγιου. 1. Une edition signalcc par Sp. Veludo (Pandare, tome Til, p. 334) comme ayant paru a Vcnisc, chez Savioni, en 1S23, n'cxistc pas non plus; ct Sp. Veludo en fournit lui- meinc la prcuvc quclqucs ligncs plus loin, en mcntionnant nnc edition publiee en 1643 (120 ans plus tard!) par le meme imprimeur. Or cettc dcrnierc edition cxistc rraiment; on peut la trourcr a noire Bibliotbeque Nalionalc. ou clle est colee: Υ 558. II est. d'aillcurs, parfaitement ctabli que Jean Victor Savioni vivait au dix-scptiemc sieclc; mi assei grand nombrc dc livrcs ont ete imprimes chcx lui a cettc epoque. Και έτζι τό Ιχάριαα Βιττόριου Πετριτϊνου, τοϋ ευγενούς χαι ένοόςου χαΐ ανδρείου έχείνου, χαθημερνως νά το χρατη·, νάχη παρηγοριά, χαΐ μένα νά μέ άγαπί μέ δλην τήν χαρδία. On trouvera dans la preface de mon edition de VHistoire de Tagiapiera, n° 4 (nouvelle se'rie) de ma Collection de monuments pour servir a I'e- tude de la langue neo-hellenique, des details complementaires sur Jacques Trivolis et les poemes dont nous venons de parler. Le titrc de l'edition de VHistoire du Roi d'Ecosse parue en 1646 est ainsi concu : ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΡΕ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ, ME ΤΗΝ ΡΙΓΗΣΑ τί)ς Έγχλητέρας : — Όπόγινε, εις σέ χαιρόν, έχείνας τάς ημέρας. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ. αχμς·'· Παρά 'Ιωάννη Άντωνίω τφ 'Ιουλιανοί. Πουλιέται χοντά εις τον Πόντε τοΟ άγιου Φαντίνου. — Petit in-8* de 8 if. non chiffres, en un seul cahier. 1" ΜARS1529

Ιστορία του Ταγιαπιέρα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του Ταγιαπιέρα.