120. 1547 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. [Au r" du dernier f.] ένετίτίοΊν παρά χριστοφόρω τώ ζανέτω νεωατί αετοί πολλής επιμελείας διορθωθέν, και έντυπωθέν. ετει τω από ένιάρκου οικονομίας αφαζ'. In-4° de 64 ff. non chiffrds, divisos en 8 cahiers de 8 ff. chacun, signes α-θ. Sur le titre, une vignette repr&entant David a genoux, un violon pres de lui, et, dans Tangle superieur droit: la figure de Dieu apparaissant dans la gloire. Au v° du dernier f. la marque de I'imprimeur. Un exemplairc de cette edition du Psautier (fine copy, beautifully bound in morocco extra, gilt edges, by Aitkin) est marque" 6 liv. 6 sh., sous le n° 1604, dans le General Catalogue de Quaritch (Londres, 1874). Bibliotheque du Musee Britannique, 218.g. 15. 28 FEVRIER 1548
χριστοφόρω τω ζανέτω

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ