69. Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς Ον έπιστροφγ). — Vencliis per Stephanum do Sabio sumplu & requisitionc D. Petri Cunadi. MDXXIV, mense Marlio. In-4°. Titre et souscription empruntesa Maittaire (Annal. typogr., Index, 2° Partic, p. 427). Ce petit poeme, dont une edition nouvelle figure plus loin, a la date du 14 aoul 1543 (voy. n° 102), est, ?i notrc connaissance, le premier livrc grec vulgairc qui ait ete imprime. 31 MAI 1524

Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς Ον επιστροφή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς Ον επιστροφή