52. Θωμά τοϋ μαγίστρου κατά άλφάβητον, ατθίδος διαλέ- κτου έκλογαί. αΐς οί δοκιμώτατοι χρώνται τών παλαιών, καί τίνες αυτής, παρασημειώσεις καί διαφοραί. Thome Magistri per alphabetum, hoc est elementorum ordinem attici eloquii.elegantie quibus approbatissimi priscorum vsi sunt, atque nonulle, circa eandem annotationes & differentie : [Au f. 152 verso.] Τέλος, τών εκλογών, Θωμά του μαγίστρου. Καί αύται εν ρώμη παρά Ζαχαρία καλλιέργη τώ κρητί έτυπώθησαν. Χι- λιοστώ φιζ'. Μηνός μαρτίου, δ', επί Λέοντος δεκάτου πάππα οώμης. SEIZ1EME SIECLE. 151 ή των δυαδίων ακολουθία. #·. α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. κ. λ. (Λ. ν. ξ. ο. π. ρ. ς. τ. υ. φ. χ. ψ. ω. Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. θ. Ι. Petit in-8° de 132 ff. non chifires, dmses en 54 eahiers de 4 ff. chacun, sauf le premier et le dernier, qui n'en ont que 2. 24 lignes a la page pleine. Marque de Callergi, tirec en noir, sur le titre. Livre dcvenu tres rare; vendu 6 fr. La Valliere; 24 fr. maroquin violet, Mac-Carthy; 5 flo- rins, Crevenna; relie avec le Phrynichm, paru la merae annec, 1 liv. 2 sh. Pinelli. Bibliotheque nationale de Paris, X280 Reserve. Au verso du f. 1 et au f. 2 (r° et v°), en lit successivemcnt les diffe- rentcs pieces reproduces ci-apres. ΤΩ ΣΟΦΩΤΑΤΩ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΩ ΚΤΡΙΩ ΜΙΧΑΗΛΩ ΤΩ ΣΤΛΒΙΩ, ΠΡΕΣΒΕΤΤΗ TOT ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΛΤΟΤ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΟΤ, ΛΤΣΙΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ ΚΡΗΣ ΧΑΙΡΕΙΝ. Ου (λοι δοκεΐ προσήκον είναι, βέλτιστε, τυποΰν εκείνα ών έ'νδειαν ουκ έ'χαρ.εν, άλλ' ών ενδεείς τυγχάνοριεν όντες, ώς ουπω παρά τίνος [λέχρι και της νυν τυπωθέντα * διό, καίπερ έπίπονον ον, τούτου χάριν ο [/.ως τω συνήθει του φιλοπονειν χρώρ,ενος τρόπω, τάς Θωρ,ϊ του Μαγί- στρου έκλογάς χρησίμους είναι νο[λίσας, ώς άνθος της ατθίδος διαλέ- κτου, χαλκοτύποις γλυφίσι τυποϋν ήρξάυν/ιν · αΐτινες, άγαθϊ) τύχη, πέρας είληφασιν άφειδέσι δώροις, χάριτί τε και επιείκεια ττ) στ). Χειρ-αζόριενος γαρ έν πελάγει πολλών ένεκα, και ύπό κυριάτων δινού- (/.ενος δεινώς, λιμένα σε ευδιον και εΰπρόσιτον εύρον, και έτι φιλέλληνα όντα τω όντι, βοηθόν τε πλουσιόόωρον και άφθονον χορηγόν εις το κοινωφελές τουτΐ της τυπουργίας έργον. Άνθ' ών ίνα [/.η τέλεον σκαιός τε και ηλίθιος δόξω, Θέτιδος καταπειθούσης, της των σοφών τε και λογίων ψήφου έπικυρούσης, ε'ικότως ταύτας σοι προσφωνώ τάς έκλογάς · έπ' οΰδενϊ γάρ άλλω άξιώτερον. Και τοις άειθαλέσιν αυτών και ά|Αα- ράντοις άνθεσι, συν τοις φιλοριαθέσιν άπασι, τούτων ένεκα τών ευεργε- σιών, στέφανον πλέξαντες στεφανουΐΑεν · [/.ικρόν (/.έντοι προς ά(αοιβην καΐ άζίαν την σην τ/) ποσότητι δώρον και ευτελές, [/.έγα δε τϊ) προαι- ρέσει ή[Λών και τγι έξ αΰτοΰ ώφελείικ. Και τοΰτο ρ.έν ώς άρχην, ήτις 152 B1BLI0GRAPHIE HELLENIQUE. τό ήμισυ του παντός εστίν ' δτι εν άπασιν, οϊς μέλλω τυπώσειν, είκό- τως σοι μνείαν ποιήσω, καΐ πολλά σοι, θεοϋ συναιρουμένου, ε'ικότως προσφωνήσω, των παρελτιλυθότων χάριν, xal ών έτι μέλλω ΰπό σου παθεΐν αγαθών · οΰκ ε'ις ιδίαν, άλλα και κοινην τοις σπουδαίοις άπό- λαυσιν. Κατά γαρ θέογνιν έπέρχεταί μοι λέγειν τό α Ου ποτέ σε?ο λήσομαι αρχόμενος, ούδ' άποπαυόμενος * αλλ' αΐεί πρώτον τε καΐ ύστατον, εν τε μέσοισιν άείσω. Συ δε μευ κλϋθι, καΐ έσθλά δίδου. » "Ερρωσον. ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΤ TOT ΣΕΝΑΙΟΤ. Αυσιτανης γαίης, Μιχαήλε, φαεσφόρος άστηρ, Συλβιαδών βλάστημ' ευγενές αρχεγόνων, Αύσονίδος μούσης σειρήν πάλαι, ατθίδος άρτι, ές δε νέωθ' Ιερών και Σολύμων πρόπολος, Ζαχαρίας, δ κλυτός μολυβογράφος, άρτιπόνητόν σοι βίβλον τινί καμών τηνδε, δίδωσιν εχειν, άντ' ευεργεσιών ρ-εγάλων μικρόν τι χάρισμα · ουδέν γαρ πενίη φευ! ποτ* Ιρεξε μέγα. ΤΟΥ ΑΥΤΟΤ. Ζαχαρίας 6 Κρης, ό καλοΐο φερώνυμος έργου, τορνεύσας τόδε γράμμ', ού γράμμ' άτάρ, εΰπνοον ανθέων δράγμα, περιστάζον λογοδαίδαλα κ-ηρία μουσών, δίζετο δν κατά θυμόν, ότου μερόπων γέρας εσται θυμηρες, φρενοθελγές, έράσμιον, ουκ άπόβλϊ)τον. ΤαΟτα δέ πορφύροντι μελαίνης νυκτός άωρί, Φοίβος άκερσεκόμης όναρ ήντετο, καΐ τάδ' ενισπεν · « Την νυν πιερικήν δίζη, κλυτότεχνε, μέλισσαν · δήεις έν σίμβλοισιν έκείνοις ένθεν άρύειν νάμα Τάγοιο φέριστον, δταν διψτ,ς γε θαμίζεις. » Leonis X Pont. Max. Iittcris cautum est, nc quis possit has Thome Magistri elcgatias impresses per Zachariam Calicrgi Cre- tensem, per decenniu imprimcrc, aut venundare, sub pena cx- communicalionis late scntcntic, & amissionis Iibrorum. 1" JUILLET 1517
Θωμά τοϋ μαγίστρου

κατά αλφάβητον, ατθίδος διαλέκτου εκλογαί.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. κατά αλφάβητον, ατθίδος διαλέκτου εκλογαί.