109. ΠENTHKOCTAPION. [Au r· de rarant-demier Γ.] Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία. αβγοΈζηθικλ^νζοτΓριτυφχψω ΑΒΓΔΕΖΗ. Omnes quaturnioncs praeler ultimos sexterniones. Venetijs per loan. Ant. et Petrum de Nicolinis de Sabio, sumptu & requisitione D. Damiani dc Sancta Maria da Spici. Anno dni. M.D.XLIIII. In-4° dc 252 ff. non chiffres, divises en 31 cahicrs de 8 ff. chacun, sauf le dernier, qui en a 12 (la souscription, que nous venons dc citer, devrait porter : prseter ultimum sexternionem). Lc f. antepenulliemc et lc dernier sont entierement blancs, ainsi que le v° du premier et celui du penultieme. Marque d'Andre Coiinadis sur le titrc. 27 ligncs a la page plcine. Belle impression rouge ct noire. Bibliothequc nationalc de Paris, Invenlaire Β 1575, Beserve. Bibliolheque royalc dc Munich, Liturg. 511, 4°. 1544

ΠENTHKOCTAPION

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠENTHKOCTAPION