1543 105. ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΓ ΠΑΤΡ02 Ι1ΡΟΣ Τον υ Ιόν : — [Au f. 13 »·.] In Vinegia, per Μ. Damian di santa Maria, ne 1'anno del Signore. MDXL1II. Petit in-4° de 14 ft", non chiffres (flont le dernier entiercment blanc), en un seul cahier signe A. Sur 1c titre, les mots 'Ανδρέου Κουνάδου, places au- dessous de sa marque. 34 vers a la page pleine. Le titre est encadre d'un bois assez grossier, dont la partie inferieure reprosente differentes scenes d'ecole primaire, notamment le maitre fouettant sur le derriere un de ses eleves. Au f. 15 verso, on lit les vers suivants : Στίχοι τριακόσιοι ένεν})ντα τρεϊς είναι έπα γραμμένοι ·,. όλοι είναι λόγοι διδακτικοί όποΟ ειναί έπα βαλμένοι. Κα! κεΤνος όποΟ τάκαμε 'ς τήν Ηενετιά τιμήθη, τά γονιχά του λέγουσι 'ς τήν Ζάχυνθο γεννήθη · cov ξϊ)ντα Ενα στίχον άρχισε ώς τους έβδομηνταπέντε s, νά 6ρ?[ς τό πώς τον χράζουσι χαί τώνομά του πώναι ¦ τδ πρώτον γράμμα έπαιρνε ξέ πάσα έναν στίχον, τοΟτο δουκάτο καθενός δέν βάνω εις τον ήχον. Avant de chercher le nom du ροέΐβ d'apres les indications fournies par les vers que nous venons de citer, il n'est pas inutile de rappelcr que les versificateurs de cette epoque ont I'habitude de ne compter un distique rimo que pour un seul vers. Ainsi les 594 vers des Λίγοι διδακτικοί forment en realite un total de 788. Consequemment, c'est au vers 125, ct non au vers 62, qu'il faut nous reporter. Le vers 123 commence par χά, qui est une faute d'impression pour μά; or, en prenant les lettres initiales des vers 1. C'cst une crrcur; il faul lire 304 (distiques = 788 vers). 2. Autre erreur; lisez 62 et 76 (distiques).246 B1BLI0GRAPH1E HELLENIQUE. portant les n°" 125, 125, 127, 129, 131, 135, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, on obtient ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΦΛΡΑΝΛΣ· (voy. les if. signes A3 verso et A4 recto). Marc Depharanas, qui a aussi versifie une Histoire de Suzanne, a, dans cet opuscule, use du meme procede pour se faire connaitre, avec cette le- gere difference toutefois que les lettres initiates qui composent ses nom et prenom se trouvent au commencement du ροέπιε. Voici comment il ter- mine son recit : Και χείνος όποΟ τάχαμε έσύ ποΟ τδν γυρεύγεις, ε!ς τα κεφάλαια τ*5ς αρχής αύτήνονε νά εΰρ»]ς. J'ai donne une nouvelle edition de Υ Histoire de Suzanne dans le tome premier de ma Bibliotheque grecque vulgaire (pp. 269-280). Quant aux Λόγοι διδαχτιχοί, ce petit poeme offre plus d'un trait de ressemblance avec |e Spane'as et les ΈρμηνεΓαι d'Etienne Sachlikis; denue de valcur poetique, il est pourtant fort interessant au point de vue de la langue. Bibliotheque Ambrosienne (dans un Recueil facticc cote : Y, 89 p. sup.). Bibliotheque royale de Munich, A. Gr. b. 47.

ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ