57. Ισοκράτους, λόγοι τρεις. Ο ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΙ. Ο ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ΚΑΙ Ο ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ Η ΣΓΜΜΑΧΙΚΟΣ. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ. Ιη-16 de 54 ft", non chiffrds, signed a-r„ et divises en 7 caliiers de 811'. ehacun, sauf lc dernier, qui n'en a que 6. Le verso du premier f. et celui du dernier sont ldancs. Le quatrifeme f. du cahier ε est, par erreur, signe διι«, au lieu ile tun, id lignes a la page pleine. Livre sans lieu ni date, mais imprime avcc les niemes caracteres que les Scholies d'Homere, pul)liees a Rome, en 1517, par Janus Lascaris. Edition d'unc excessive ra-
Ισοκράτους

ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ.Ο ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ.Ο ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.ΚΑΙ Ο ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ.Ο ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ.Ο ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.ΚΑΙ Ο ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ.