117. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOY ΔΑΒΙΔ. VENETIIS. [A la fin.] Venetijs per loan. Anto. & Petrum Fratres de Nicolinis de Sabio, Sumptibus Mclchioris Sessrc. Anno domini MDXLY. In-16 de 231 ff. chiffres ct 9 ff. non chiffres, divises en 30 cahiers de 8 feuillets chacun, signes A-Z ct AA-GG. Sur le titre, la marque du Chat. Impression rouge et noire. Bibliotheque du Musee Britanniqiic, 675. a. 4. 1. C. Setlias, Documents retail'/at ά Vhitloire ttc la Gri-ce au mnyrn di/t·, t. V, p. 98. 2. J. Veloudo, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, ρ. 173.

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOY ΔΑΒΙΔ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOY ΔΑΒΙΔ