132. Διηγησις εις τας πράζεις του περιβόητου στρατηγού των Ρω- μαίων μεγάλου Βελισαρίου. [A la fin.] In Venetia, per Francesco Rampazetto, l'anno del Si- gnore m.d.uiii. In-4°. Titre et souscription empruntes a Vretos (Catalogue, II, n° 45). 1558

Διηγησις εις τας πράξεις του περιβόητου στρατηγού των Ρωμαίων μεγάλου Βελισαρίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διηγησις εις τας πράξεις του περιβόητου στρατηγού των Ρωμαίων μεγάλου Βελισαρίου