115. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. Cum Gratia & Privilegio. [Au ι- du dernier Γ.] Ααβγο"εζηθΐκλ[/.νςοπριιτυφχψω. αα ββ γγ (5ί5 εε ζζ ηη θθ II XX λλ. απαντά είσι τετράδια πλην των Α και λλ άπερ ε'ισί δυάδια. — ενετό)™ έν οικία νικολάου σοφιανοϋ καί των εταίρων ετει τώ από της ένυάρκου οικονομίας αφμε, [Αηνί αα£ω 7. Petit in-8° de 280 ff. non cbiffrcs, divises en 56 cahiers de 8 ff. elincun, sauf le premier et le dernier, qui n'en ont que 4 cliacun. Belle impression rouge et noire. Edition d'unc tres grande rarete. Bibliottieque nationale de Paris, Β 155 (Inventure, Β 5586).

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.