72 ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΠΩ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ. [Au f. 124 ι-.] Venetiis per Melchiorcm Sessam & Petrum de Rauanis socios, Anno Domini M.D.XXV. Mense Aprili. Petit in-8° de 144 if. non chiffres, ώνίβέβ en 19 cahiers de 8 if. chacun, sauf le premier et l'avant-dernier, qui n'en ont que 4 chacun. Signatures [A], B-Q et AA-CC. Sur le titre, une vignette representant Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ. Au νβ du dernier f. la marque de I'imprimeur. Impression rouge et noire. A la suite de Γ'Οχτώηχος on trouve (f. 125 r°) un Μηνολογίον1, et (f. 157 r°) un ΠασχάλιβΥ. Bibliotheque royale de Munich, P. Gr. 126w, 8". 1. A la fin de ce Μηνολογιον, on lit la souscription suivanle : Vcoctii» per Melchiorcm Sessam ct Petrum de Rauanis socios, Anno dm .M.D.XXV,

ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ.