134. εΥΧΟΛΟΠΟΝ. Cuv [AUpfoun τα καλά γίγνεται πόνοις. [Au ν· du dernier f.] Ένετίησιν πάρα γριστοφόρω τω ζανέτω. νεωστί jAiTa πολλτ,ς επιμελείας διορθωθέν, και έντυπωΟεν, ετει τφ ένσάρκου οικονομίας, οιφνη. Ιη-4° de 524 ff. non chiffres, divises en 41 cahiers de 8 ff. cliacun, sauf le premier, qui n'en a que 4. Sur le titre, une vignette representant Jesus en croix; au-dessous de la souscription, marque de Zanetti. Fort jolie impression rouge et noire. Bibliotheque nationale de Paris, Β 126 (Inventaiie Β 1567), Deserve. 1. Cette erreur du titre se retrouve dans 1 Ouvrage. Diassorinos, nous le rcpetons, n'etait que le cousin germain de Basilicos. 2. A la dale du 28 avril 1563, le Conseil des Dix felicitait le gouverneur de Chyprc d'avoir « cipedie » Diassorinos (Vladimir Lamansky, Secrets d'Etat de Venise, Petcrsbourg, 1884, in-8", p. 065. Cf. aussi le document publie dans le mime ouvrage, pp. 026-027).

EΥΧΟΛΟΓΙΟΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. EΥΧΟΛΟΓΙΟΝ.