(05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Βιβλιογραφία Legrand
  3. Legrand, Émile (1841-1903)
  4. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ | ΤΟ ΘΕΟΒΑΔΗΣΤΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΗΝΑ | ORAZIONE | Βιβλίον Ιστορικόν | θείον και ιερόν Ευαγγέλιον | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ | CLEARCO IN NEGROPONTE DRAMA PER MVSICA | ΒΙΒΛΙΟΝ ONOMAZOMENON ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΜΙΚΡΑ | Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον | EVXOΛOΓΙON ΣVΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΚΕΚΟΣΜΗΘΕΝ ΣΕΛΙΣΙ TE | ΒΙΒΛΙΟΝ TOV IANNOVAPIOV MHNOS | Βιβλίον καλούμενον Θηκαράς | FROM THE ARCH-BISHOP OF THE Isle of Samos in Greece | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ | ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΔΙΑ ΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ | Βιβλίον ιστορικόν | ΘΡΗΝΟC ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ AΘHNHC | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΝΟΝΑΣ TE ΚΑΙ ΕΥΧΑΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΥΣ | H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΙΕΡΑ | OKTΩOHXOC Νεωστί Τυπωθείσα | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ | OKTΩHXOC Νεωστί μετατυπωθείσα | OKTΩHXOC Νεωστί Τυπωθείσα | APOLOGIΑE F. AEGIDII A CESARO | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΛΑΙ ΤΑΞΙΝ ΟΥ ΜΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΡΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΠΡΟΣ TON ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΟΝ, και Θεοσεβέστατον Ηγεμόνα των Ενετών ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΣΑΓΡΕΔΟΝ | COLLEGIVM GRAECVM ROMAE, LEGES VIDELICET | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | LEONIS ALLATII IN ROBERTI CREIGTONI | ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ | COMPENDIVM GRAMMATICAE GRAECAE | Vera Relatione DEL THAVMATVRGO DI CORFV SPIRIDIONE IL SANTO | ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ | CARMINVM IACOBI ALBANI GHIBBESII, POETAE LAVREATI CAESAREI PARS LYRICA | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ | LEONIS ALLATII ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ Siue Opusculorum Graecorum, & Latinorum Vetustiorum, ac Recentiorum Libri X | ΑΠΟΚΟΠΟC | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ της καθολικής και αποστολικής ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. | CION PAPHLAGONICVS SIVE COLVMNA IN GLORIAM D. ALYPH CIONITΑE ERECTA | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ IΩANNOY ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΟΥ | OKTΩHXOC ΝΕΩΣΤΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ | EXPLICATION DE LA LITVRGIE, OV MESSE, EXPOSEE EN LANGVE GRECQVE | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ NΕΟC ΠΑΡΑΔΕΙCOC | LE GLORIE GADVTE Dell' Antichissima, ed Augustissima Famiglia COMNENA | TRACTATVS DE ANIMA, SEV PHILOSOPHIA VERE NATVRALIS | THE Excellency and Usefulnesse of the True Spirit of SALT | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΝΟΝΑΣ TE ΚΑΙ ΕΥΧΑΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΥΣ | IL DELICIOSO GIARDINO DI SEMIRAMIDE | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΟΒΔΕΛΛΑ ΠΕΡΣΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΑΘΛΟΥ | Περί Ηρώων, Στρατηγών, Φιλοσόφων, Αγίων, και άλλων ονομαστών ανθρώπων, όπου ευγήκασιν απο το νησί της Κύπρου. | ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ EN ΤΩ KAΘAPTHPIΩ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΩΝ. | LEONIS ALLATII DE CRYPTOGRAPHIA GRAECORUM RECENTIORVM EPISTOLA. VIENNE AUSTRIAE | ΠΡΟΚΛΟΥ TOΥ ΔΙΑΛΟΧΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ TOΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ Τετράβιβλον | EXPOSITIO VNIVERS AE LOGICES | ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΠΕΡΙΟΥ | ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ META ΚΑΙΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ | Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός | Βιβλιαρίδιον ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ τους αριθμούς Γραικούς τε, και Ιταλικούς | DE TRIPLICI STATV ANIMAE RATIONALIS AD AVRES | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λασκάρεως του Βυζαντίου | LEONIS ALLATIl DE MENSVRA TEMPORVM | LEONIS ALLATIl CONFVTATIO FABVLAE DE IOANNA PAPISSA | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΥΝΟΣ | ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ TOY ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ | ORAZIONE DETTA IN LODE | BRENNO INEFESO | ΑΚ0Λ0ΥΘΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Και Μεγαλομάρτυρος ΙΩΑΝΝΟΥ TOΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ. | LA GLORIA | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ Των Παπιστών. | Ή θεία Λειτουργεία | ASSERTIOΝES EX VXIVERSA THEOLOGIA | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ καλβινικής φρενοβλαβείας. | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ. | Beschreibung des gegenwartigen Zustandes den Inseln SAMOS, NICARIA und PATHMOS | LAROSAVRA | ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ τω ΔΑΒΙΔ | Securitas praeclari Ecelesiae Regiminis in Alexandro Octavo Pontifice Maximo orta ex idea Purpurati Principis omnium aptissimi ad Sacerdotium Regale in Petro Card | GLOSSARIUM | LETTRE | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ | ORAZIONE | DIVINAM VENETAE REIPUBLAE PRAEESSE FORTUNAM, | OPTIMVM ORATOREM | Διδασκαλία Χριστιανική | H ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΓΣΟΣΤΟΜΟΥ. DIVINA MISSA SANCTI PATRIS NOSTRI IOANNIS CHRYSOSTOMI. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Magnae Ecclesiae Constantinopolitanae ante hos quadraginta annos Proto- nolarii | H ΘΕΙΑ ΓΡΑΦΗ | ORAZIONE | ORAZIONE | Clearco in Negroponte. | LA PIETA PRODIGIOSA NELLA VITADI S. SPIRIDIONE | ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | RISPOSTA DI LACOPO GRANDI | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΒΙΔ | Ακολουθία των αγίων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου.] | ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ | ΣΤΙΧΟΙ | ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ και ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ | ΤΡΙΩΔΙ0Ν ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ, | Πανουργία·.ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κατά αιρέσεων. Και περί της μόνης ορθής των Χριστιανών ημών πίστεως. Των τε ιερών τελετών και Μυστηρίωντής Εκκλησίας Διάλογος. ΠΕΡΙ TE ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ. ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ TE ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ