ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 579 ΛΕΙΤΟΪΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩι ΑΓΙΩι Κατά την τάξιν του Τυπικού της παν- σέπτου Μονής της Κρυπτοφέρρης, Ναι μην και έ'θος των Ίταλογραικών Μοναζόντων τοΟ Μεγάλου Πατρός ημών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. EN ΡΩΜΗι, Παρά 'Ιωάννη Βαπτιστή τω Βουσσόττω. αχ΄, π΄, γ', Μετά αδείας των Προεστώτων. A la fin, on lit ce colophon : WOMM, Apud Ioannem Baptistam Bussottum. 1683. Superiorum Permissu. In-folio de 12 ff. non chiffres, 428 et λβ (32) pages. Le titre est imprime au milieu d'un bel encadrement grave en taille-douce : en