ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 620 ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΛΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΚΟΝ, To κρίν επιμελώς συγγραφέν έκ των του αγίου "Ορους Βίβλων παρ' 'Αγαπίου Μονάχου του Κρητος. Και τανΰν μετατυπωθεν εις δόξαν αΰτ^ς τη"ς Άει-αρθενου Κόρης xal Θεομήτορος. Άναλώμασι μεν
  3. Αγαπίου Μονάχου του Κρητος