ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 592 ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ μετα?ρασθέντες. ΠΑΡΑ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ εις κοινήν ύφέλδίαν. CON LICENZA DE' SVPERIORI. Πάρα Νικολάφ Γλυκεΐ, τω έξ 'Ιωαννίνων, αχπε. In-4° de 4 if. non chiffres (dont le premier blanc) et 687 pages. Titre encadre d'un bois. Marque de l'imprimeur a la fin du volume. Communication de Gabriel Sophocle. Bibliotheque nationale d'Athenes : Theologie, 2955 a.
  3. ΜΑΞΙΜΟΥΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ