1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 449 ΣΤΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΝΟΝΑΣ TE ΚΑΙ ΕΥΧΑΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΥΣ. Εις τον κύριον ημών Ίησοΰν Χριστον. Και εις τήν ϋπεραγίαν Θεοτόκον. Συλλεχθέν μέν έκ διαφόρων Βιβλίων. Τα πλείστα to άπο τοΰ αγίου ΈφραΙμ. ΛΕΓΟΜΕΝΑΙ ΚΑΘ' ΕΣΙ1ΕΡΑΝ, ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ. Παρά τοις βοολομένοις πολεμ^σαι, τήν ξαυτών προαίρεσιν. Προς τα πάθη, και ήδοναΐς, έγκειμένην. Άρχόμεναι, ά~5 τω Σαββάτω 'Εσπέρας. Προσετέθησαν δέ , και έτεροι τρεις Κανόνες Παρακλητικοί. Εις τήν ϋπεραγίαν Θεοτόκον. Κα! ολόκληρος ό 'Ακάθιστος 'Ύμνος. ΕΤΙ ΔΕ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ, ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ. Κα! Κανόνιον, πασών τών εορτών, οποί άκολουθοϋσι τω Πάσχα. Μετά Σεληνοδρομίου, συνοπτικωτάτου, και Μηνολογίου, συντομωτάτου. Τα πάντα πρόχειρα τοις πδσι. Συντεθέντα παρά τοΰ ευλαβέστατου έν ίερεΰσι, κυ Ματθαίον
  3. Ανδρέα τω Iουλιανώ