ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ.

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 631 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΓ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ. Έν ω νεωστ'ι προσετέθησαν και αϊ έν Ικάστω Ψαλμω 'Υποθέσεις. ΕΝΕΤΙΗΣΙ. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ, τω έξ 'Ιωαννίνων, 1690. In-16 de 592 pages chiffrees et 16 pages non chiffrees, dont les cinq dernieres blanches. Sur le titre, une petite vignette represen- tant David. Communication de Gabriel Sophocle. Bibliotheque nationale d'Athenes : Theologie, 223.