ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 584 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ Περιέχον τήν fcpfewrav αύτω άπασαν ΆκολουΟίαν. Τυιιωθέν παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω ές 'Ιωαννίνων, επιμέλεια του Κοινού Διορθωτου Νικολάου Βουβουλίου Ίατροσοφιστου. ΕΝΕΤΙΗιΣΙΝ. "Ετει άπο της Θεογονίας αχπγ'. CON LICENZA DE' SVPERIORI. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. A la fin : Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκέ? τω έξ Ίωαννίνο)ν. αχττό"'. In-folio de 204 pages chiffrees. Marque de Nicolas Glykys a la fin du volume. Titre encadre d'un bois a vignettes representant le Christ et les quatre Evangelisles. Impression rouge et noire. Bibliotheque nationale d'Athenes : Theol. 4013.