ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 628 ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ Εις τήν κοινήν ήμετέραν Διάλεκτον Μεταφρα- σθέν ΠΑΡΑ ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ. Και νΰν μετατυπωθεν δαπάνη μεν Νικολάου Σάρου, διορθώσει δέ Νικό- δημου 'Ιεροδιακόνου Βαβατενοϋς του έκ Λεβαδείας. Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. ΕΝΕΤΙΗΣΙ, 1689. Παρά Νικολάω τω Σάρω. αχπθ . In-4° de 4 feuillets non chiffres, 542 pages et 1 feuillet non chiffre. Communication de Gabriel Sophocle.ANNEE 1,690 457 Le feuillet non chiffre de la fin contient au recto la marque de Nicolas Saros, et au dessous : ΕΝΕΤΙΗΣΙ. 1689. Ilapi Νιχολάώ τω Σχρω. αχ-θ'. En tete du volume, on trouve un avertissement sans interet du hieromoine Acakios. Bibliotheque du Parlement hellenique.
  3. Νικολάω τω Σάρω