ΟΚΤΩΗΧΟΣ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 577 ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΝΕΩΣΤΙ Τυπωθεΐσα Και μετ' επιμελείας διορθω- θεΐσα. ΕΝΕΤΙΗΣΙ. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων. 'Ενέτει. αχπγ'. In-8C de 272 pages. Titre rouge et noir. Communication du professeur Alexis Pavloff. Bibliotheque de l'Imprimerie synodale de Moscou : n° 119.v8°.