ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΥΝΟΣ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 369 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΥΝΟΣ. Περιέχον τήν πρέπουσαν αύτω, άπασαν άκολουθίαν. Τυπωθέν Ένετίησι ταριχ 'Ιωάννη Βίκτωρι τω Σαβιώνι, άναλώμασι μέν, τοις έαυτοϋ. επιμέλεια δέ, και επιδιορθώσει, Νικηφόρου 'Ιερομόναχου του Πασχαλέως. CON PRIVILEGIO. "Ετει άπο της ένσάρκου οικονομίας, αχμέ. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ TOV ΧΡΙΣΤΟν. Au ν» du dernier f. : Το παρόν βιβλίον τετυποται Ένετίησιν, παρά 'Ιωάννη Βίκτωρι τω Σαβιώνι. άναλώμασι μεν τοις άυτοΰ, επιμέλεια δέ και επιδιορθώσει, Θεοφάνους ιερομόναχου ξενακίου του κυπρίου. "Ετει από τής ένσάρκου οικονομίας, αχμέ. Άλφάβητος. αβγδεζηθικλ. Απαντα είσ'ι τριάδια, πλην του λ 'όπερ είσι δυάδιον. In-folio de 64 feuillets non chiffres, divises en 11 cahiers de 6 feuillets chacun, sauf le dernier qui n'en a que 4. Impression rouge et noire. Titre encadre d'un bois, dans la partie inferieure duquel se voient la marque et les initiales de A.Pinelli. Bibliotheque Sainte-Genevieve : BB. 30. f°.