Κριτήρια αναζήτησης: Άρθρα πρακτικών
Βρέθηκαν 6228 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 6228 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 208.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Άρθρα πρακτικών Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Συγγραφέας: Varopoulos Th, Βαρόπουλος Θεόδωρος Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT A PROPERTY OF THE MULTI-VALUE FUNCTIONS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Κρητικός Ν Α Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE SEISMICITY OF THE CYCLADES AND CRETE [Αγγλική]
Συγγραφέας: Tsamados D.M, Τσαμαδός Δ Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ON THE APPLICATION OF THE "LAW OF DILUTION" OF OSTWALD THROUGH ORGANIC ACIDS IN WATER AND ETHYLENIC ALCOHOL MIXTURES [Αγγλική]
Συγγραφέας: Κόκκορος Π Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MAGNETIC IRREGULARITIES ON THE VOLCANO OF KAMENA [Αγγλική]
Συγγραφέας: Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE DROUGHT AND THE NECESSARY WORKS OF WATER AND IRRIGATION IN GREECE [Αγγλική]
Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: REPORT OF THE GENERAL SECRETARY MR. S.MENARDOS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE CLEANING OF THE BRONZE STATUE OF MEIRAKOS OF MARATHON. ABOUT PATINA OF THE ANCIENT BRONZE OBJECTS ABOUT THE EROSIVE PATINA OF THE ANCIENT STATUES [Αγγλική]
Συγγραφέας: Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE GROWTH OF THE PROTOGENIC IN CENTRAL PELOPONNISOS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Πολίτης Χ Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE NEW PARASITIC FUNGUS ON THE LEAVES "DORONICUM CAUCASIUM MARSCH" [Αγγλική]
Συγγραφέας: Νέγρης, Φωκίων (1846-1928) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: OPENING SESSION OF 25th MARCH 1926 [Αγγλική]
Συγγραφέας: Χατζηδάκης Γ Ν Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE ORIGIN AND THE USE OF A LINGUISTIC TYPE IN MODERN GREEK [Αγγλική]
Συγγραφέας: Σκλαβούνος Γεώργιος Λ Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE FLOATING APOPHYSIS OF THE SMALL AND LARGE INTESTINE OF HUMAN AND ANIMALS AND ABOUT THEIR ORIGIN [Αγγλική]
Συγγραφέας: Sakellariou Neilos, Σακελλάριος Νείλος Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE NON-CONTINUOUS SOLUTIONS WITH THE CONSIDERATION OF VARIATIONS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Νέγρης, Φωκίων (1846-1928) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE REASONS OF THE VOLCANOS' APPEARANCE [Αγγλική]
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: PHYTOCHEMICAL RESEARCH OF THE GREEK GLYCYRRHIZA [Αγγλική]
Συγγραφέας: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Academy's office of publications Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: CONSTITUTION OF THE ACADEMY OF ATHENS.- [Αγγλική]
Συγγραφέας: Ρεμούνδος Γεώργιος Μ, Ρεμούνδος Γεώργιος Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE MEASURES OF THE MULTIVALUE FUNCTIONS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Χατζηδάκης Γ Ν Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: SMALL CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE GREEK LANGUAGE [Αγγλική]
Συγγραφέας: Φωκάς,Γεράσιμος (1861-1937) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ARTERIAN PULSE RESEARCH DURING THE LERICHE OPERATION [Αγγλική]
Συγγραφέας: Mariolopoulos Ilias, Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE OBSERVED IN GREECE ANTI-CYCLONIC RAINS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE THEORY OF THE DIATONIC SCALE'S ORIGIN [Αγγλική]
Συγγραφέας: Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE COMPOSITION OF LAVA OF THE VOLCANO OF KAMENI (SANTORINI) [Αγγλική]

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Άρθρο Πρακτικών
Συγγραφέας: Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT VARIABLE STARS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Δόσιος Κ Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT GASES CREATED INSIDE LIQUIDES [Αγγλική]
Συγγραφέας: Ρεμούνδος Γεώργιος Μ, Ρεμούνδος Γεώργιος Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT A NEW CLASS OF SURFACES WHICH HAVE AN ARITHMETIC PROPERTY [Αγγλική]
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE PRESENCE OF HALOPHILA STIPULACEA IN THE GREEK SEAS. [Αγγλική]
Συγγραφέας: Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: EFFECT OF THE BASIC ACETIC LEAD OVER THE SUGAR MEASUREMENTS [Αγγλική]
Συγγραφέας: Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: COMPOSITION OF UNSIMILAR COMPLICATIONS OF LEAD [Αγγλική]
Συγγραφέας: Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951) Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT THE METEOR OF THE 8th AUGUST 1926 AND THE SHAPE OF THE MINIMUM RESISTIVITY [Αγγλική]
Συγγραφέας: Σαραντόπουλος Σπυρίδων Δημοσίευση: 1926 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ABOUT DIFFERENTIAL EQUATIONS [Αγγλική]