Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)

Vasiliou, Filon (1904-1983) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1904
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 21 Σεπτεμβρίου 1983
  6. Ελλάδα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1966 - 1983)