ΑΙ "ΙΔΕΑΙ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE "NOTIONS" OF PLATO IN THE MODERN MATHEMATICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1968
  6. 70-88
    • Plato expresses his notions as concerns the modern mathematics through the knowledge of the eternal and unchangeable reality.
    • Μέσα από την γνώση της αιώνιας και της αναλλοίωτης πραγματικότητας εκφράζει ο Πλάτων τις ιδέες του στα σύγχρονα Μαθηματικά.