ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

COMMEMORATION FOR KONSTANTINOS KARATHEODORIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1974
  6. 21-39
    • On the occasion of the completion of 100 years since the birth of Konstantinos Karatheodoris is paid homage to him, who was a great personality of the Greek Science. Report on his life and rich work which is enlarged upon many arduous sectors of the theoretical and applied Mathematic science; likewise the variations calculus, thernodynamics, geometric optics, etc.
    • Με την συμπλήρωση εκατό ετών από την γέννηση του Κων/νου Καραθεοδωρή αποτίνεται φόρος τιμής στην προσωπικότητα της Ελληνικής Επιστήμης. Αναφορά στη ζωή και στο πλουσιότατο επιστημονικό του έργο το οποίο εκτείνεται σε πολλούς και δυσχερέστατους τομείς της θεωρητικής και της εφηρμοσμένης Μαθηματικής Επιστήμης : Τον Λογισμόν των μεταβολών, την Θερμοδυναμική, τη Γεωμετρική Οπτική, κ.α.