Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)

Zeggelis K. D. (1870-1957) (Αγγλική) | Zenghelis, Konstantinos D. (1870-1957) (Αγγλική) | Zegelis, K. (1870-1957) (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Ζέγγελης, Κ. Δ. (1870-1957) [Other Name] (Αγγλική)
 3. Άνδρας
 4. 1870
 5. Αθήνα
 6. 18 Αυγούστου 1957
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
 10. Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Χημικός
 11. Ελληνικά
 12. Τάξις των Θετικών Επιστημών
 13. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1928 - 31/12/1928)
 14. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1928 - 31/12/1928)