ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

DEPOSITION OF WORK WRITTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957) | Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios
  5. 1939
  6. 567-574
    • The work writting of miss Sophia Antoniadou is presented, professor at the Leiden University entitted : "Place de la liturgie dans la tradition des letters grecques". M. K. Zeggelis presents the new book of m. K. Mermiga "The history of sciences". The president and m. Geroulanos commented on this specific issue.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα της δεσποινίδος Σοφίας Αντωνιάδου καθηγήτριας του εν Leiden Πανεπιστημίου υπό τον τίτλον "Place de la liturgie dans la tradition des letters grecques". Ο κ. Ζέγγελης καταθέτει το νέο βιβλίο του κ. Κ. Μέρμηγκα "Ιστορία των Επιστημών". Για την συγκεκριμένη έκδοση παίρνουν τον λόγο και σχολιάζουν ο Μ. Γερουλάνος και ο Πρόεδρος.