Ο EINSTEIN ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ)

EINSTEIN AS A SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHER (SUMMARY OF SPEECH) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1944
  6. 345-346
    • An abstract of the speech whose subject was the life and the work of the great mathematician, Einstein, is cited.
    • Περίληψη ομιλίας με θέμα τη ζωή και το έργο του μεγάλου μαθηματικού Einstein.