ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΩΣ

CRYSTALIZATION'S CORES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1928
  6. 392-399
    • When around some solid body of crystal are slowly deposited bodies of liquid or gas form, this solid body acts as a kind of core. This is observed e.g.: at the oversatiated solutions. When very little quantities of this solid body are considered as cores, the effect at this case of solid body is especially maximum. It is attempted the theoretical explanation of this phenomeno on the basis of the kinetic theory and are completed experimental tests on membranes and papyruses. Concretely, when old and ruined manuscriprs let to the exposure of vapours of amonium sulfur and iodine, they were renewed and improved.
    • Όταν γύρω από κάποιο στερεό σώμα, κρύσταλλο ή άλλο, αποτίθενται βραδέως, σώματα υγρής ή αέριας μορφής, αυτό το στερεό σώμα ενεργεί σαν ένα είδος πυρήνα. Αυτό παρατηρείται π.χ. στα υπέρκορα διαλύματα. Όταν ως πυρήνες ληφθούν ίχνη αυτού του στερεού σώματος, η επίδραση σ' αυτή την περίπτωση του στερεού σώματος είναι ιδιαίτερα μέγιστη. Επιχειρείται θεωρητική εξήγηση του φαινομένου βάσει της κινητικής θεωρίας και πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές επί μεμβρανών, παλιμψήστων και παπύρων. Συγκεκριμένα, παλαιά εφθαρμένα χειρόγραφα εκτέθηκαν σε ατμούς θειούχου αμμωνίου και ιωδίου με αποτέλεσμα να αναζωογονηθούν.