ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

MAGIC AND SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1948
  6. 149-152
    • Outline of a speech dealing with the relation of witch-craft and science. Several characteristic cases of scientists who believed in magic cases like Pythagoras, Plato, Gate, etc.
    • Περίληψη ομιλίας σχετικά με την σχέση μαγείας και επιστήμης. Αναφέρονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιστημόνων που πίστευαν στην μαγεία όπως ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων, ο Γκαίτε κλπ.