Η ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΜΥΘΟΣ

THE APPEARANCE AND THE METALLURGY OF IRONIN ANCIENT GREECE AND FACTS ABOUT HERCULES MYTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1949
  6. 187-192
    • Parallilism and connections of ancient myths of Hercules and of Argonautic expedition with the use of metals of iron and gold. It is mentionned that in ancient times, iron was considered a valuable metal.
    • Παραλληλισμός και διασύνδεσης των αρχαίων μύθων των άθλων του Ηρακλέους και της Αργοναυτικής εκστρατείας με την χρήση των μετάλλων του σιδήρου και του χρυσού. Ιδιαίτερα για τον σίδηρο αναφέρεται ότι κατά την αρχαιότητα εθεωρήτο εξαιρετικά πολύτιμο μέταλλο.