ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΕΝΑΣ

KONSTANTINOS KTENAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1935
  6. 27-31
    • Curriculum vitae and scientific activities of the recently ceased academician C. Ktenas.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του πρόσφατα αποθανόντος ακαδημαϊκού Κ. Κτενά.