ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (Π. ΝΙΡΒΑΝΑ)

RECEPTION OF THE NEW MEMBER OF THE ACADEMY OF ATHENS P. APOSTOLIDIS (P. NIRVANAS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957) | Μενάρδος Σίμος
  5. 1928
  6. 171-194
    • Extensive speeches of the President and the General Secretary of the Academy of Athens about the whole work of the writer P. Nirvanas, because of its election as academician.
    • Εκτεταμένες ομιλίες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του λογοτέχνη Π. Νιρβάνα, με την ευκαιρία της υποδοχής του ως ακαδημαϊκού. Ακολουθεί ομιλία του νέου ακαδημαϊκού.