Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)

Ktenas, Konstantinos A. (1884-1935) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1884
  4. Αθήνα
  5. 25 Ιανουαρίου 1935
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1926 - 1935)