1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1926
  6. 53-59
    • The great importance of the development and the formation of the "Tyro's layers" for the general geology of Greece is cited.These layers have been determined to extend from Kithira and Peloponnisos to the island of Crete.
    • Αναφέρεται η γενικώτερη σημασία την οποίαν έχει για τη γεωλογία της Ελλάδος η μεγάλη ανάπτυξης και σύσταση των "στρωμάτων Τυρού" που εκτείνονται από τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο έως την Κρήτη.