ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΛΦΡΕΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΣΟΝ

THE RECEPTION OF FOREIGN MEMBER ALFRED PHILLIPSON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935) | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Kabouroglou Dimitrios
  5. 1934
  6. 37-48
    • Biographical facts and an extensive analysis on the scientific work of the newest member in the geological science field.
    • Βιογραφικά στοιχεία και εκτεταμένη ανάλυση του επιστημονικού έργου του νέου εταίρου στο χώρο των γεωλογικών επιστημών.