1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1928
  6. 59-60
    • On the occasion of the telegram's dispatch to the National Observatory from the Meteorological station of Thira, relevant to the recurrent explosion of Thira's volcano, Mr. Con. Ktenas cites his observations for the period of calmness in which entered the volcano of Kamena.
    • Με την ευκαιρία της αποστολής τηλεγραφήματος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο από το Μετεωρολογικό σταθμό της Θήρας, σχετικά με την επαναληφθείσα έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, ο κ. Κων. Κτενάς παραθέτει τις παρατηρήσεις του για την περίοδο ηρεμίας στην οποία εισήλθε το ηφαίστειο των Καμένων.