ΝΕΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΧΙΟ

NEW FOSSILS FROM THE ISLAND CHIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl | Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1931
  6. 343-347
    • Description of a new collection of fossils comming from the island Chios.
    • Περιγραφή μιας νέας συλλογής απολιθωμάτων που προέρχονται από την νήσο Χίο.