ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΤΟΝΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

REPORT FOR THE WORKS OF THE SYNOD OF THE INTERNATIONAL VOLCANOLOGIC ASSOCIATION, IN STOCKHOLM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1931
  6. 196-203
    • This study composes a report of the proceedings of the Synod of the International Volcanologic Association, in Stockholm, from 15 till the 23rd of August 1930.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί μια έκθεση πεπραγμένων της συνόδου του Διεθνούς Ηφαιστειολογικού ομίλου στη Στοκχόλμη, από 15 έως και 23 Αυγούστου 1930.