Χριστιανών οδηγία | PANARETA VIRGO ORATIO DE DIVA CATHARINA PARTHENOMARTYRE | NARRATIONS DELL' ANTICHΙSSIMO MΙRACOLO | Ioannis MevrsI GLOSSARIVM GRAECOBARBARVM | Ιoannis MevrsI Glossarium Graecobarbarum | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ | ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ | ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΡΕ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΓΙΑΠΙΕΡΑ | Ανθολόγιον | EUMENE DRAMA PER MUSICA | Il Tirsi | DOTTRINA CHRISTIANA BREVE | Ακολουθία του αγίου ενδόξου έν Ιερομάρτυσι Χαραλάμπους | ORAZIONE DETTA NELLA QUARTA ELEZIONE | ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕC | ΘΕΙΟΝ και ιερόν ΕVΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ TE ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ | ORAZIONE | ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ | ITALIA REDIVIVA, SIVE CARMEN AD SERENISSIMVM VENETORVM Principem FRANCISCVM ERICIVM | NARRATIONE DELL' ANTICHISSIMO MIRACOLO | MYSTERIA PATRVM IESVITARVM | Επιστολή ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΚΕΤΑΒΑΣ | ORATIONE FUNEBRE De Lion Calergi Dottor | IL MASTRO DI CAMPO GENERALE | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | GLOSSARIVM | RELATION VERITABLE | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΑΝΝΗΣ. | ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ | Sermons de fete pour toutes les fetes | ΣΠΑΝΟΣ. | LUCIO VERO DRAMA PER MUSICA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ. | H ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ Η ΕΥΜΟΡΦΗ ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΑΝΝΗΣ. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ. | Faramondo, Drama per musica | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής | ΤΟ ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | KPITHPION H ΔΙΑΛΕΞΙΣ TOV ΣΟΦΟΥ ME TON ΚΟΣΜΟΝ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ME ΤΟ ΣΩΜΑ | Odoardo. Drama | ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ | ORAZIONE IN LODE DI NICOLO PISANI | PRΑENOTIONES MYSTAGOGICΑE EX JURE CANONICO.SIVE RESPONSA SEX | I RIVALI GENEROSI DRAMA PER MVSICA | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, Περί τινών αποριών και λύσεων, | Felicita d'imenci dal Destino, con l'occasione delle nozze del Duca D. Emilio Altieri con la principessa D. Costanza Chigi. | GL' INGANNI FΕLICI | Διήγησις ωραιότατη | AGRI PATAVINI IΝSCRIPTIONES SACRΑE, ET PROPHAΝΑΕ Ε. JACOBI SALOMOΝII | 0Ι ΚΔ' ΟΙΚΟΙ Της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και Αειπαρθένου | ORTHODOXA CONFESSIO CATHOLICAE ATQVE APOSTOLICAE·ECCLESLE ORIENTALIS | ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ | Εγχειρίδιον κατά Ιωάννου του Καρυοφύλλη. | λόγος αντιρρητικός | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ | ΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ NEON | ΤΟ ΘΕΟΒΑΔΗΣΤΟΝ ΟΡΟΣ TOΥ ΣΙΝΑ. | RISTRETTO DELLA VITA | ORAZIONE DETTA NE' FUNERALI DI MICHIEL FOSCARINI SAVIO GRANDE | Conclusiones Theologicae Disputabuntur | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΤΟ ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ORAZIONE | Κεφάλαια Παραινετικά εξήκοντα έξι. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΕΞΟΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ Ιερέων | ΕΥΧ0Λ0ΓΙ0Ν ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ

(06) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME TROISIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο