Ώρα

 1. Εφημερίδα
 2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Ελληνικά
 4. Καθημερινό
 5. Αθήνα
 6. 10 Νοεμβρίου 1875
 7. 09 Νοεμβρίου 1889
 8. Έτος Α', Αριθ. 1 (10 Νοεμβρίου 1875) - (9 Νοεμβρίου 1889)
  • Καθημερινό
 9. Δακτυλογραφημένη
  • Καθημερινή, τετρασέλιδη, δίστηλη με ετήσια σελιδαρίθμηση, μικρού σχήματος. Πολιτική εφημερίδα, όργανο του "Πέμπτου Κόμματος" του Χαριλάου Τρικούπη. 


   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Δ', σελίδες 385-386