Ώρα #418, Έτος ΙΒ', Αριθ. 418, Εν Αθήναις, τη 1 Ιανουαρίου 1888 [01/01/1888]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ώρα
  4. 418, Έτος ΙΒ', Αριθ. 418, Εν Αθήναις, τη 1 Ιανουαρίου 1888
  5. 01 Ιανουαρίου 1888
  6. 8 σελίδες, 2 στήλες
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια