Ώρα #69, Έτος Ζ', Αριθ. 69, Αθήνησι τη 16 Ιανουαρίου 1882 [16/01/1882]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ώρα
  4. 69, Έτος Ζ', Αριθ. 69, Αθήνησι τη 16 Ιανουαρίου 1882
  5. 16 Ιανουαρίου 1882
  6. 4 σελίδες, 2 στήλες
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια