Ώρα #53, Έτος Ε', Αριθ. 53, Αθήνησι την 1 Ιανουαρίου 1880 [01/01/1880]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ώρα
  4. 53, Έτος Ε', Αριθ. 53, Αθήνησι την 1 Ιανουαρίου 1880
  5. 01 Ιανουαρίου 1880
  6. 8 σελίδες, 2 στήλες
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια