Ώρα #53, Έτος Ε', Αριθ. 53, Αθήνησι την 1 Ιανουαρίου 1880 [01/01/1880]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
  2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Α02.Φ03.038
  4. Ώρα
  5. Εφημερίδα
  6. 01 Ιανουαρίου 1880
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
  8. 8 σελίδες, 2 στήλες
    • Πρωτότυπο